Jak długo ważna jest rozpoczęta płatność?
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Ciemny
    Jasny

Jak długo ważna jest rozpoczęta płatność?

  • Ciemny
    Jasny

Streszczenie artykułu

Czym jest czas życia transakcji?

Każda rozpoczęta przez Twój sklep płatność ma określony czas ważności. Jest on nadawany po to, aby uniknąć sytuacji, w której rozpoczęta jednego dnia transakcja jest finalizowana kilka dni później, podczas gdy Ty nie chcesz na taki okres czasu "mrozić" stanu magazynowego produktu, nie mając pewności jego zakupu. 

Wyżej wymieniona sytuacja może zdarzyć się, gdy kupujący przejdzie w "Zapłać" w Twoim sklepie, ale nie dokończy procesu autoryzacji transakcji. Dzięki mechanizmom poprawy konwersji płatności, paynow umożliwi kupującemu ponowną próbę opłacenia tej transakcji, np. z poziomu wiadomości e-mail. 

Czas życia ograniczy okres, w którym kupujący będzie mógł ten proces przejść z sukcesem. Jeśli spróbuje autoryzować rozpoczętą płatność po upływie okresu ważności transakcji, otrzyma komunikat, mówiący o tym, że musi złożyć zamówienie jeszcze raz. 


Kiedy skorzystać?
Z ograniczenia czasu życia transakcji korzystają najczęściej Sprzedawcy:
  • dysponujący niskim stanem magazynowym, którzy nie chcą mrozić go w niepewności oczekując na transakcję kilka dni
  • sprzedający specyficzne usługi, które aby być zrealizowane wymagają zamknięcia transakcji do określonej godziny (np. wysyłka diety pudełkowej, zamówienie kuriera)

Ustawienie czasu życia transakcji

Możesz ustawić maksymalny czas, w którym transakcja musi zostać zrealizowana od momentu jej rozpoczęcia. Po upływie tego czasu płatność otrzyma status Przeterminowana i nie będzie możliwe jej dokończenie. 

Uwaga!
Czas na realizację transakcji podany jest w sekundach. Możesz podać minimalnie 60 sekund i maksymalnie 259200 sekund (równowartość 72 godzin). Domyślnie to 24h.

Pamiętaj, że zbyt krótki czas może uniemożliwić płatność kupującemu, który chce jej dokonać, ale nie zdążył. 
Poza specyficznymi przypadkami sugerujemy min. czasu życia na 60 minut. 
Czy ten artykuł był pomocny?