Raporty
 • 3 Minuty do przeczytania
 • Ciemny
  Jasny

Raporty

 • Ciemny
  Jasny

Article Summary

Raportowanie w Paynow

System Paynow generuje szereg raportów, które są Ci niezbędne do analityki, rozliczania, pracy operacyjnej oraz finansów i księgowości Twojego sklepu.

Pamiętaj!

Bramka Paynow jest ściśle zintegrowana z Twoją bankowością internetową. Szczególnie w modelu wypłat 1-1 (zobacz Wypłata środków) Twoje raporty z systemu Paynow i Twój raport z rachunku bankowego będą zbliżone. Raport z systemu Paynow prezentuje jednak szczegóły niewidoczne na Twoim koncie bankowym - jak np. kwota pobranej prowizji - które mogą być niezbędne choćby dla zamknięcia księgowego miesiąca. Pamiętaj, aby dostarczyć księgowej/księgowemu komplet raportów.

System generuje raporty w postaci plików *.csv. Zakres danych dostosujesz filtrami w panelu z lewej strony. Możesz wygenerować raporty w oparciu o wybrane parametry, takie jak:

 • czas: tygodniowe, miesięczne, roczne, za cały okres,
 • statusy: np. tylko transakcje zakończone/niedokończone,
 • sklepy,
 • typy transakcji, np. tylko BLIK,
 • powiązane z wybranymi wypłatami, np. tylko transakcje, za które środki otrzymaliśmy danego dnia.


Typy raportów w systemie paynow

Raport z zestawieniem transakcji

To raport, który zawiera listę i szczegóły wszystkich zrealizowanych za pomocą paynow transakcji płatniczych w Twoim sklepie. 

Jak wygenerujesz raport transakcji

Przejdź do widoku listy transakcji i kliknij Pobierz listę w csv.

Struktura raportu

Poniższy plik przedstawia strukturę raportu transakcji. 


Poniższa tabela przedstawia opis i format każdego z pół raportu transakcji. 


Lp.Nazwa pola (kolumny)Opis pola
Format
1.Numer płatnościIdentyfikator nadany przez Paynow w formacie XXXX-XXX-XXX-XXX (przykład: NOK4-CSD-EMO-NTI)LF
2.Numer zamówienia

Identyfikator zamówienia nadany przez system sklepu Sprzedawcy

LF
3.Opis transakcji

Opis transakcji przekazywany przez sklep o maksymalnej długości 255 znaków.

V
4.

Data utworzenia

Data dzienna i godzinowa w formacie DD-MM-MM-RRRR GG:MM:SS
DTF
5.

Data rozliczenia

Data dzienna i godzinowa w formacie DD-MM-MM-RRRR GG:MM:SS

DTF
6.

Adres e-mail płacącego

Adres e-mail(przykład: jan.kowalski@gmail.com)V
7.

Kwota płatności

Kwota prowizji należnej dostawcy usługi Paynow zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr)V
8.

Kwota prowizji

Kwota prowizji należnej dostawcy usługi Paynow zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr)

V
9.Waluta

Waluta płatności w formacje AAA (przykład: PLN); na obecnym etapie Paynow obsługuje jedynie płatności w PLN; po wdrożeniu płatności kartami płatniczymi, udostępnimy stosowne kody walutowe (np.EUR, USD)


F
10.

Status płatności

Parametr przyjmujący wartość jednej z kilku z góry zdefiniowanych zmiennych (Rozpoczęta, Oczekująca, Przyjęta, Odrzucona)

V
11.

Typ transakcji

Metoda płatności, jaką kupujący opłacił zamówienie: BLIK, przelew online, karta płatniczaV
12.

Numer wypłaty

Numer pozwalający na powiązanie transakcji z wypłatą zrealizowaną na rachunek połączony z Paynow

AF

Format kolumn w raporcie

N = pole numeryczne 0-9 

L = pole literowe 

A = pola alfanumeryczne 

D = pole daty, format: DD-MM-MM-RRRR 

T = pole godziny, format: GG:MM:SS 

F = pole o stałej długości (fixed) 

V = pole o zmiennej długości (variable)Raport z zestawieniem wypłat

To raport, który zawiera listę i szczegóły wszystkich wypłat, które otrzymasz na swoje konto bankowe z tytułu transakcji płatniczych w Twoim sklepie. 

Jak wygenerujesz raport wypłat

Przejdź do widoku listy wypłat i kliknij Pobierz listę w csv.

Struktura raportu

Poniższy plik przedstawia strukturę raportu wypłat. 


Poniższa tabela przedstawia opis i format każdego z pół raportu wypłat. 


Lp.Nazwa pola (kolumny)Opis pola
Format
1.Numer wypłaty

Unikalny identyfikator wypłaty zleconej z Paynow

AF
2.
Kwota

Kwota wypłaty zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr)

V
3.Waluta

Waluta, w jakiej zrealizowana została wypłata

F
4.StatusParametr przyjmujący wartość: Zlecona, Zrealizowana, Nieudana, WstrzymanaV
5.Data wypłatyData dzienna i godzinowa w formacie DD-MM-MM-RRRR GG:MM:SS (przykład: 07-07-2020 08:07:46)DTF

Format kolumn w raporcie

N = pole numeryczne 0-9 

L = pole literowe 

A = pola alfanumeryczne 

D = pole daty, format: DD-MM-MM-RRRR 

T = pole godziny, format: GG:MM:SS 

F = pole o stałej długości (fixed) 

V = pole o zmiennej długości (variable)
Raport ze szczegółami wypłaty, uwzględniający zwroty transakcji

W raporcie .csv znajdziesz wszystkie operacje, które złożyły się na daną wypłatę. Obejmuje on zarówno transakcje przychodzące, jak i zwroty, które pomniejszają kwotę wypłaty. Dzięki temu łatwo sprawdzisz strukturę wybranych operacji.

Jak wygenerujesz raport ze szczegółami wypłaty

Przejdź do widoku "Raporty" i wybierz czego dotyczyć ma raport, który chcesz wygenerować (transakcje, zwroty oraz okres). Następnie kliknij Pobierz csv.

Raport możesz wygenerować również przechodząc do widoku listy raportów i klikając Pobierz raport.

Uwaga

Raport wypłat udostępniamy również drogą mailową. Po każdej zrealizowanej wypłacie środków, prześlemy raport w postaci pliku .csv na wskazany przez Ciebie we wnioski adres e-mail. Jeśli chcesz otrzymywać raporty na e-mail, skontaktuj się z nami na adres wsparcie@paynow.pl.


Struktura raportu

Poniższy plik przedstawia strukturę raportu ze szczegółami wypłaty. 


Poniższa tabela przedstawia opis i format każdego z pół raportu transakcji. 


Lp.Nazwa pola (kolumny)Opis pola
Format
1.Numer wypłaty

Unikalny identyfikator wypłaty zleconej z Paynow

AF
2.

Numer operacji

Identyfikator  w  formacie XXXX-XXX-XXX-XXXAF
3.Numer operacji sprzedawcyIdentyfikator nadany przez Twój system (np. numer zamówienia)V
4.Typ operacjiRodzaj operacji: Płatność lub ZwrotV
5.

E-mail kupującego

Adres e-mail (przykład: jan.kowalski@gmail.com)
V
6.Kwota

Kwota wypłaty zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr)

V
7.

Prowizja

Kwota prowizji pobranej z tytułu płatności przez Paynow zapisana z separatorem (,) (przykład: 0,10 = 10 gr)

V
8.Waluta

Waluta, w jakiej zrealizowana została wypłata

F

Format kolumn w raporcie

N = pole numeryczne 0-9 

L = pole literowe 

A = pola alfanumeryczne 

D = pole daty, format: DD-MM-MM-RRRR 

T = pole godziny, format: GG:MM:SS 

F = pole o stałej długości (fixed) 

V = pole o zmiennej długości (variable)

Czy ten artykuł był pomocny?