Jakie statusy może mieć transakcja w paynow?
  • 1 Minuta do przeczytania
  • Ciemny
    Jasny

Jakie statusy może mieć transakcja w paynow?

  • Ciemny
    Jasny

Article Summary

Czym są statusy transakcji

Statusy transakcji to jedna z podstawowych informacji, niezbędnych do obsługi Twojego biznesu on-line.

Statusy transakcji:

  • Wskażą Ci, czy kupujący z sukcesem zrealizował płatność, a jeśli nie jakie były tego przyczyny,
  • W oparciu o statusy transakcji aktualizowane są statusy zamówienia na Twojej platformie sprzedaży,
  • W panelu Paynow zawsze znajdziesz aktualny status transakcji.


Opis statusów transakcji

Poniższa tabela opisuje Statusy transakcji w bramce paynow.

Lp.StatusOpis
1.ROZPOCZĘTA

Odnotowaliśmy przejście z Twojego sklepu do bramki paynow, ale kupujący nie wybrał żadnej konkretnej metody płatności.

2.OCZEKUJĄCA

Kupujący wybrał metodę płatności, ale płatność nie została dokończona (np. kupujący nie wykonał autoryzacji w swoim banku).

3.PRZYJĘTAPłatność została zrealizowana. 
4.

ODRZUCONA

Płatność się nie udała z powodu problemu po stronie wydawcy (banku), np. kupujący popełnił błąd w autoryzacji, nie posiada wymaganej kwoty na koncie, etc.
5.

PONOWIONA

Płatność powstała w ramach mechanizmu podnoszenia płatności, np. kupujący popełnił błąd (pierwsza transakcja była ODRZUCONA) ale dzięki mechanizmom paynow zmienił metodę płatności i z sukcesem opłacił zamówienie.

6.PRZETERMINOWANA
Płatność wygasła, tzn. kupujący nie autoryzował płatności w określonym przez sklep czasie (validity time). Domyślnie stanie się to po 10 dniach, istnieje możliwość konfiguracji tego czasu.
7.NIEUDANAPłatność nie powiodła się z powodu błędu po stronie systemu paynow.

Jak statusy transakcji są przekazywane z paynow do Twojego sklepu

Aby status zamówienia w Twoim sklepie był zawsze aktualny w oparciu o status transakcji, bramka płatności Paynow przekazuje informacje o każdej zmianie statusu płatności automatycznie do Twojego sklepu, w oparciu o skonfigurowany przez Ciebie Adres Powiadomień (zobacz Jak zintegrować swój sklep?). 

Uwaga!
Statusy zamówień w Twoim sklepie nie aktualizują się? Sprawdź poprawność adresu powiadomień!

Paynow dba o to, żeby kluczowe informacje dotarły do Twojego sklepu. 

Dlatego, w przypadku niepowodzenia (np. awarii Twojej platformy sklepowej) system Paynow będzie próbował dostarczyć zaległe powiadomienia o zmianie statusów transakcji, tak, by informacje w Twoim systemie sprzedaży były zawsze aktualne.

Pamiętaj
Wysyłkę informacji o statusach transakcji będziemy ponawiać do skutku według poniższego schematu: 3 x 1min, 2min, 5min, 15min, 30min, 1h, 2h, 4h, 8h, 16h, 24h, 48hgdzie wartości te dodają się do siebie (tzn. "5 min" = 1 + 1 + 1 + 2 + 5 = 10 min).

Jak zmieniają się statusy transakcji

Statusy transakcji płatniczej w Paynow zmieniają się w pewien ustalony sposób według, tak aby Twój sklep mógł w pełni polegać na informacji z nich płynącej. Dla przykładu nie ma możliwości zmiany statusu transakcji z PRZYJĘTA na jakikolwiek inny. 

Dozwolone zmiany statusów transakcji opisuje poniższa grafika.Czy ten artykuł był pomocny?