Podstawowe informacje o płatności
 • 2 Minuty do przeczytania
 • Ciemny
  Jasny

Podstawowe informacje o płatności

 • Ciemny
  Jasny

Article Summary

Dostępne metody płatności
paywall - BLIK - 1


W ramach dostępnych metod płatności Paynow oferuje: 

 • Integracje BLIK zarówno z  sześciocyfrowym kodem jak i integrację BLIK White Label,
 • Wszystkie najważniejsze banki w ramach płatności Pay-By-Link (szybki przelew),
 • Transakcje kartami Visa oraz Mastercard, w tym Płatności Walutowe,
 • Integrację GPay (Google Pay)

Waluty płatności

Płatności walutowe posiadają dwa wymiary. Pierwszy wymiar stanowi o tym, w jakiej waluciekonkretny instrument płatniczy (np. karta lub BLIK) pozwala zapłacić kupującemu. Drugim wymiarem jest to, w jakiej walucie sprzedający otrzyma środki z takiej transakcji.

Waluta instrumentu płatniczego

Waluta instrumentu płatniczego to waluta, w której danym instrumentem może zapłacić Kupujący. Dla metod płatności obsługiwanych w Paynow, to: 

 • BLIK - waluta PLN,
 • Pay-By-Link - waluta PLN,
 • Karty płatnicze - obsługiwane przez nas są karty Visa i MasterCard w każdej walucie,
 • GPay -obsługiwane przez nas są karty Visa i MasterCard w każdej walucie.

Jeśli waluta, w której płaci kupujący jest inna niż PLN, wypłata do Sprzedającego i tak nastąpi w walucie PLN, uwzględniając kurs przewalutowania, chyba, że Sprzedający uruchomi Wypłaty w Walucie

Waluta wypłaty środków

Waluta wypłaty to waluta, w jakiej środki za transakcje otrzyma Sprzedawca. Standardowo jest to PLN. Jeśli jednak sprzedajesz swoje towary klientom z zagranicy i chcesz otrzymywać wypłaty w walucie obcej uruchom Wypłaty w Walucie

Po ich uruchomieniu będziesz móc otrzymywać wypłaty w walutach: EUR, USD, GBP (oraz standardowo w PLN).Dla walut instrumentu płatniczego innych niż powyższe waluty wypłaty, nastąpi przewalutowanie do EUR.

Niezbędne informacje
 • Do procesowania płatności w walutach obcych wymagane jest posiadanie rachunku walutowego mBank w danej walucie
 • Wypłaty środków na rachunek walutowy wykonywane są 4 razy w miesiącu
 • Zwroty obsługiwane są na podstawie salda środków zgromadzonym przez Ciebie z transakcji wykonanych w ramach danej waluty. Salda zliczane są dla każdej waluty osobno. Stan salda jest na bieżąco prezentowany w panelu Paynow.

Przykład: Jeśli Kupujący zapłaci w PLN, otrzymasz PLN. Jeśli kupujący zapłaci w EUR, otrzymasz EUR. Jeśli kupujący zapłaci w NOK, otrzymasz EUR.

Aktualna oferta prowizyjna:
EUR & GBP - 1,95%, USD - 2,40%


W jakim języku obsługujemy płatności


PaywallLanguages

Na chwilę obecną obsługujemy następujące języki:

 • Polski (domyślny także dla innych języków obcych),
 • Angielski,
 • Ukraiński.

Dla sklepów zintegrowanych za pomocą wtyczek, język bramki dobierany jest na podstawie języka strony. 

Język sklepu
Język strony płatności
Sklep w języku polskimStrona płatności (paywall) w języku polskim
Sklep w języku angielskimStrona płatności (paywall) w języku angielskim
Sklep w języku ukraińskimStrona płatności (paywall) w języku ukraińskim
Sklep w języku innym niż powyższeStrona płatności (paywall) w języku polskim*

* Pracujemy aktualnie nad zmianą dla wtyczek, tak aby strona w innym języku, niż polski i ukraiński automatycznie miała Paywall po angielsku. Zostanie ona udostępniona w przyszłości. 


Dla sklepów zintegrowanych po API jest możliwy dobór języka Paywalla

W body requestu w sekcji buyer należy ustawić parametr "locale": "en-EN” dla języka angielskiego, "uk-UK” dla języka ukraińskiego, „pl-PL” dla języka polskiego. Po wywołaniu bramki dla obu sposobów integracji kupujący może dokonać ręcznej zmiany języka. 

Więcej znajdziesz w dokumentacji API: https://docs.paynow.pl/#operation/sendPaymentRequest


Maksymalne limity płatności

Każda z obsługiwanych w Paynow metod płatności posiada minimalną i maksymalną wartość transakcji, którą kupujący może wykonać za jej pośrednictwem. Wartości znajdują się w tabeli poniżej: 

Metoda płatnościMinimalna kwota transakcjiMaksymalna kwota transakcji
Blik1 zł75 000 zł*
Szybkie przelewy (PBL)1 zł100 000 zł
Karty płatnicze1 zł 10 000 / 15 000 zł

*To wysokość systemowego limitu płatności Paynow. Obecnie większość banków na rynku oferuje limit dla płatności BLIK na poziomie 10 tys. zł.
Czy ten artykuł był pomocny?